Barnets utveckling: 2-3 år

Vissa säger att det riktiga föräldraskapet kommer när ungen är två år och ska utveckla sin jagutveckling. Den här tiden kan känna turbulent och ibland hopplös. Du kan få höra från både förskolepersonalen och mor och farföräldrar att barnet är så snällt och hjälpsamt men hemma så är bråk och grin er vardag. Tvååringen har svårt att förstå att andra kan ha viljor tvärs emot ens egen vilja och det, det blir man väldigt förbannad när man upptäcker.

Språket i tvåårsåldern utvecklas i en rasande fart och barnet kommunicerar mer och mer, det som dock är väldigt frustrerande för det lilla barnet är att ibland så räcker inte språket till och det blir missförstånd. Oerhört frustrerande förstås och dessa tillfällen leder ofta till kraftiga utbrott och frustration hos den lilla tvååringen.

Har man en tvååring hemma som står mitt uppe i sin jagutveckling, eller trots som det också kallas så gäller det att välja sina strider och ibland tänka lite ”ahead”. Barnet som utvecklar sit jag och sin vilja och ska söka sin plats i familjen behöver också få känna att hen får ta egna beslut. Då kan man exempelvis ge barnet två alternativ att välja på. Vill du ha de röda eller de gröna skorna? Vill du ha en macka eller yoghurt till mellis? Vill du titta på Bamse eller på Nalle Puh? Ja, ni förstår. Allt behöver inte bli till en fight då föräldern deklarerar att DU SKA HA DE GRÖNA SKORNA BASTA! Kanske är det då bättre att välja de mer viktiga striderna som; du får inte slåss.

När barnet får sina vredesutbrott så kan det som förälder vara svårt att ta det. Man vill gärna tala barnet till rätta men det är omöjligt just under utbrottet, prata igenom får man göra när situationen har lugnat sig. Det handlar mer om att vara konsekvent under de strider som verklige är viktiga att ta ställning i. Exempelvis. ”Nej, du får inte slåss” och ”Nej, du får inte springa runt med den vassa saxen”. Är den vuxne både konsekvent och kärleksfull så kommer barnet att känna sig tryggt.

Året mellan 2-3 år är ofta mycket känslosamt för barnet. Det är en tid då barnet lär sig väldigt mycket, detta lärande kan ibland kännas väldigt uttröttande och tenderar då att bli till rena känsloreaktioner.

En tvååring läser gärna samma bok om och omigen eller tittar på samma film tio gånger på raken. Under den här känslomässiga tiden så är tryggheten mycket viktigt. Att se samma filmer, att föräldrarna är konsekventa men ändå kärleksfulla är viktiga delar för att den känsloladdade tvååringen ska känna sig trygg. Efter ett tag så kommer känslostormarna allt glesare och barnet börjar landa i sitt jag och hitta sin identitet i familjen.

På tvååringen är det full fart och världen känns både skrämmande och spännande. För er som har en tvååring i mycket stark trots med många känsloutbrott så kan vi glädja er med att det är en mycket självständig liten individ som ni uppfostrar.